Microsoft Phone Link trên Windows 10 và 11 là gì?

Nhiều người sử dụng PC Windows và điện thoại Android suốt cả ngày. Làm cho hai nền tảng này hoạt độ…

Cách tạo máy ảo trên Windows bằng VMWARE

Việc có một máy ảo trên máy tính của mình sẽ giúp ích được rất nhiều, chẳng hạn như kiểm tra phần m…