Tạo URL từ tiêu đề bài viết chuẩn SEO

Mọi tài nguyên được lưu trữ trên Internet đều có địa chỉ riêng. Những địa chỉ đó được gọi là đường dẫn URL.
URL thân thiện hay friendly URL mô tả chính xác trang bằng các từ khóa giúp người dùng và các công cụ tìm kiếm dễ nhận biết.
Dưới đây là công cụ tối ưu URL chuẩn SEO từ tiêu đề bài viết!

Tạo URL

Input

Output

Copy Reset

1 nhận xét

  1. Web thiết kế bài viết rất tốt, thân thiện với người dùng
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.